נגישות
גודל פונט
ניגודיות בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס נגישות

ציוני דרך

המרכז הישראלי לעזרה עצמית וההדדית ועמותת עצה
עמותת עצה נסגרה ב- 2015

מאז תחילת שנות השמונים של המאה הקודמת, ארגון הבריאות העולמי WHO מעודד את הקמתן של התארגנויות לעזרה עצמית. תמיכתם של אנשי מקצוע וקובעי מדיניות ברחבי העולם בהתארגנויות לעזרה עצמית נובעת מהתפיסה שבהשקעה של משאבים מצומצמים יחסית, התארגנויות אלה משלימות את מערכות הרווחה והבריאות, מספקות סוגים שונים של מענים שמערכות השירותים הממלכתיים אינם מסוגלים לספק, כמו תמיכה הדדית, אוזן קשבת, קו חם המופעל על ידי אחרים במצבם. בנוסף לכך התארגנויות לעזרה עצמית פועלות להרחבת המודעות לבעיות חברתיות וחוקיות שונות ומגייסות משאבים כספיים ואנושיים חדשים נרחבים שמושקעים בשיפור מצבם של חבריהן.

בשנת 1986 הוקם המרכז הישראלי לעזרה עצמית על ידי מרתה רמון בתמיכת ג'וינט ישראל, משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות. בהמשך סייעה בהפעלתו ליגת נשים למען ישראל.

בשנת 2003, עם סגירת ליגת נשים למען ישראל הפך המרכז מפרויקט שפעל בחסות ארגון לנ"י לעמותה עצמאית – עמותת "עצה". העמותה נוסדה על ידי מיכל (מרל) גוטמן.

המרכז הישראלי לעזרה עצמית והדדית לימים "עצה" - פעלו לקידום ההתארגנויות לעזרה עצמית ברחבי הארץ ושירתו את כלל אזרחי ישראל ללא הבחנה בדת, לאום, מוצא אתני או זהות מינית.

חזון

להיות הגוף המקצועי לעזרה עצמית והדדית בישראל, המלווה, מטמיע ומקדם תהליכי התארגנות של פרטים, קבוצות וארגונים יוזמים, להקלה על ההתמודדות עם בעיות משותפות ולשיפור איכות חייהם.

השירותים אשר פותחו:

 

השירותים ניתנו לכלל האוכלוסייה. ופעילות להטמעת גישת העזרה העצמית נעשתה במסגרות מקצועיות, בארגוני התנדבות ובקרב הציבור הרחב.

לאור הביקוש הגובר לשירותיה וכדי להנגיש את השימוש בגישה פעלה "עצה" להקמת מרכזים מקומיים ואזוריים בערים נוספות שיעודדו וילוו פעילות עזרה הדדית מקומית:

מרכז לעזרה עצמית בחיפה – הופעל על ידי עמותת עצה החל מ – 2006 תוך שיתוף פעולה עם עיריית חיפה.
ב -2010 מונתה רכזת פעילות עזרה עצמית כחלק מתחום עבודה קהילתית במערכת שירותים וקהילה בעיריית חיפה.

מרכז לעזרה עצמית בבאר שבע – הוקם בעבודה משותפת עם המחלקה לעבודה קהילתית בעיריית באר שבע.
ב – 2011 מונתה לריכוז הפעילות עובדת סוציאלית בעיריית באר שבע.

מרכז לעזרה עצמית בנצרת – בעבודה משותפת עם השרות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה
החלה בשנת 2012/3 פעילות להכשרת אנשי המקצוע בהפעלת גישת העזרה העצמית.
בהמשך הוכשרו יזמים ופעילי קבוצות ומונו שתי עובדות סוציאליות לרכזות פעילות הקבוצות.

מרכז לעזרה עצמית ברמת גן בעבודה משותפת עם השרות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה החל לפעול המרכז ב-2013/2014 באגף הרווחה, המחלקה לעבודה קהילתית. מונתה עובדת סוציאלית לרכז את הפעילות.

המרכז לעזרה עצמית בירושלים הוקם על ידי אגף הרווחה בעיריית ירושלים בשנת 1986. אגף הרווחה הקצה בנין בגבעה הצרפתית לפעילות הקבוצות. בירושלים הוקמה ברית ארגוני עזרה עצמית המייצגת את מגוון הארגונים וצורכיהם בפני העירייה ומסייעת לקידום יוזמות חדשות.

 

למעלה