נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

מרכזי עזרה עצמית ברשויות המקומיות

עצה בתמיכת השרות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה ובשותפות עימו הפעילה באוגוסט 2011 פרויקט לפיתוח מרכזי עזרה עצמית ברשויות מקומיות במטרה להטמיע את גישת העזרה העצמית בפריפריה ובקרב אוכלוסיות שאין להן בדרך כלל נגישות לכלים של עזרה עצמית. בשנת 2014-2013 נתמך הפרויקט על ידי תרומה של קרן משפחת גימפרידצ'. מטרת הפרויקט הייתה ליצור ביישוב מרכז לעזרה עצמית שיהווה בית ליוזמות של אזרחים המתארגנים סביב נושא/בעיה משותפת.

אנשי המקצוע בשירותים החברתיים, יזמים ומתנדבים, קבוצות וארגונים, נחשפו לגישת העזרה העצמית ולכלי העבודה המקדמים יוזמות חברתיות. הצוות המקצועי רכש כלים שמאפשרים לייעץ ולהדריך יזמים חדשים וותיקים ביישוב אשר ימשיכו לפעול באופן עצמאי. לאחר ההכשרה הבסיסית המשיך הצוות המקצועי המקומי לפעול באורח עצמאי. במקביל השתתפו יזמים פעילים בהשתלמויות של מפעילי קבוצות תמיכה בהן רכשו מיומנויות להפעלה של קבוצה וזכו לייעוץ ולהדרכה בהמשך. השתלמות זו כמו גם אחרות יועברו במשך הזמן על ידי הצוות הקהילתי המקומי ביישוב. בשנה הראשונה ניתנה הדרכה לצוות המקצועי המקומי אשר רכש ידע וכלים לליווי מתמשך של יוזמות בישוב וניתן ייעוץ נקודתי ליזמים. במקביל נערך מיפוי של כל הארגונים, הקבוצות והיוזמות בישוב במטרה ליצור רשת של ארגוני מגזר שלישי. בשנה שניה ושלישית הדגש היה על עבודה עם הארגונים והקבוצות כדי להעמיק את כישוריהם ויכולותיהם להפעלת ארגון ופיתוח שירותים.

מרכזי עזרה עצמית בישראל פועלים במסגרת היחידה לעבודה קהילתית ברשות המקומית.

מרכזים פועלים בחיפה, נצרת, ירושלים, רמת גן ובאר שבע. בשנת 2015/2016 הרחיב השרות לעבודה קהילתית את מספר הישובים בהם ניתנת הכשרה והדרכה ליזמים ולאנשי מקצוע. הישובים הם: ראש העין, מודיעין, נתיבות וחדרה.

חיפה:
הופעל על ידי עמותת עצה החל מ – 2006 תוך שיתוף פעולה עם עיריית חיפה.
ב -2010 מונתה רכזת פעילות עזרה עצמית כחלק מתחום עבודה קהילתית במערכת שירותים וקהילה בעיריית חיפה.  המחלקה לקהילה והתנדבות, רחוב הילל 62, חיפה. טלפון: 04-8552045

באר שבע:
המרכז הוקם בעבודה משותפת עם המחלקה לעבודה קהילתית בעיריית באר שבע.
ב – 2011 מונתה לריכוז הפעילות עובדת סוציאלית בעיריית באר שבע.רכזת: שולמית שמש.

057-795-5150, 08-628-9073, 08-684-0371 Selfhelp_brsh@wall.co.il shulamits@br7.org.il

ירושלים:
הוקם על ידי אגף הרווחה בעיריית ירושלים בשנת 1986. אגף הרווחה הקצה בנין בגבעה הצרפתית לפעילות הקבוצות. בירושלים הוקמה ברית ארגוני עזרה עצמית המייצגת את מגוון הארגונים וצורכיהם בפני העירייה ומסייעת לקידום יוזמות חדשות.מנהלת היחידה העירונית לעזרה עצמית רחוב בר כוכבא 66, ירושלים, 02-500-0848, 02-537-8470

רמת גן:
בעבודה משותפת עם השרות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה החל לפעול המרכז ב-2013/2014 באגף הרווחה, המחלקה לעבודה קהילתית. מונתה עובדת סוציאלית לרכז את הפעילות.רכזת: פנינה טלמור, עו"ס קהילתית רכזת תחום עזרה עצמית. 03-671-2809 pnina-t@ramat-gan.muni.il

נצרת:
בעבודה משותפת עם השרות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה החלה בשנת 2012/3 פעילות להכשרת אנשי המקצוע בהפעלת גישת העזרה העצמית.
בהמשך הוכשרו יזמים ופעילי קבוצות ומונו שתי עובדות סוציאליות לרכזות פעילות הקבוצות.רכזות: העובדות הסוציאליות הקהילתיות במחלקה לשירותים חברתיים בנצרת אילהם עודה ומרים חאג חורי. לפרטים נא ליצור קשר עם המחלקה לשירותים חברתיים בעיר נצרת. 04-6562239, רחוב פאולוס השישי ת"ד 376 נצרת ת.ד 367 מיקוד 16000. 

למעלה