נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

אגרנים כפיתיים

Compulsive collectors

קבוצת תמיכה הפועלת לפי גישת 12 הצעדים.

פרטים על ימים ושעות מפגש של הקבוצה אפשר לקבל ביחידה לעזרה עצמית בעיריית ירושלים: רחוב בר כוכבא 66, הגבעה הצרפתית, ירושלים. טלפון: 02-500-0848

או במייל:

Kela@jerusalem.muni.il


טלפון:
02-500-0848

 

למעלה