נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

אס"י - קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל

ACI - Autistic Community of Israel

מטרות:

- אס"י יאבק למען השגת תמיכה וזכויות אזרחיות לכל אנשי הקשת האוטיסטית.

- אס"י יספק חלופה חברתית לאנשי הקשת האוטיסטית לשיתופם בחוויה החברתית והתרבותית האוטיסטית.

- אס"י יאתר נותני שירותים הפועלים לפי רוח אס"י ויעמיד מידע זה לרשות אנשי הספקטרום האוטיסטי הזקוקים לשירותיהם.

- אס"י יספק להורים, למורים, לאנשי מקצוע אחרים ולאוכלוסייה כולה מידע והפניות בנוגע לאוטיזם.

עודכן בתאריך 19.7.2021


קהל היעד:
אנשים בקשת האוטיסטית וכל המעוניין
אתר אינטרנט:

 

למעלה