נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

אתיופיה - אגודת יהודי אתיופיה

Ethiopia - Association of Ethiopian Jews

אגודת יהודי אתיופיה היא מוסד ללא כוונות רווח (מלכ"ר) וחזונה הוא חברה ישראלית מתוקנת וצודקת, בה כל אחת ואחד יכול/ה להגשים את ערכיו התרבותיים, הרוחניים והחברתיים, להרגיש ולהיות מוערך כשווה בין שווים, ולממש את הפוטנציאל הגלום בו. חברת מופת זו תהא מושתתת על ערכי כבוד האדם באשר הוא אדם, ללא דעות קדומות, פטרונות, אפליה על רקע אתני וסטראוטיפים גזעניים.

לצורך השגת החזון פועלת האגודה כדי להתוות מדיניות הרואה את יוצאי אתיופיה כקהילה הטרוגנית וכחלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי, כלכלי ותרבותי של ישראל. דרכי פעולתה הנן בשישה אפיקים מרכזיים:

1.     האחד, פעילות סנגורית בכנסת ובמשרדי הממשלה המיועדת לקידום חקיקה ולשנוי מדיניות בתחומי- החינוך, התעסוקה, הרווחה והדיור, שהינם עוגנים הכרחיים לחיי רווחה ושוויון בחברה. כאשר ההעלאה לסדר היום הציבורי, הפוליטי והתקשורתי את נושאי הליבה והמאבק בתופעת האפליה והגזענות, וכן שימוש בכלים משפטיים, מהווים חלק בלתי נפרד מהפעילות הסנגורית;

2.     חיזוק פעילים חברתיים בני הקהילה ביישובים, על מנת שיפעלו בצורה אפקטיבית לשינוי מצבם החברתי, כלכלי וחינוכי ברשויות בהן הם חיים. עבודתנו עם הפעילים מאפשרת לנו להיות בקשר עם הקהילה באופן ישיר.

3.     מאבק בתופעות של גזענות ואפליה בחברה הישראלית;

4.     הקמת מאגר נתונים ומחקרים על הקהילה ופרסום ניירות עמדה על מצבה בתחומים שונים. מסמכי המדיניות על מצבה של הקהילה שמכינה האגודה מהווים מקור מידע אמין ומוכר בקרב חברי כנסת ואנשי מקצוע לגיבוש החלטותיהם;

5.     יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים, שמטרותיהם עולות בקנה אחד עם חזון האגודה;

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה אינה מקבלת תמיכות ממשרדי הממשלה, זאת כדי לשמור על יכולת הביקורת הבלתי תלויה שלה, ולכן מתקיימת על כספי תורמים בלבד.

עודכן בתאריך19.10.2021


קהל היעד:
עולי אתיופיה
שפות:
אמהרית , עברית
טלפון:
052-3252706
פקס:
08-9745819
כתובת:
טשרניחובסקי 3, רמלה, 7244402
אימייל:
Contact@iaej.co.il
אתר אינטרנט:

 

למעלה