נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

דף ירוק - Green Sheet - ירושלים

Green Sheet - Jerusalem

קבוצת תמיכה הפועלת על פי גישת 12 הצעדים לעידוד אכילה בריאה.

למידע על פעילות הקבוצה יש לפנות למרכז לעזרה עצמית בירושלים בו פועלת הקבוצה: kela@jerusalem.muni.il 


טלפון:
02-5000848
פקס:
02-5378470
כתובת:
היחידה העירונית לעזרה עצמית, רח' בר כוכבא 66, גבעה הצרפתית, ירושלים

 

למעלה