נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

המרכז הרפורמי לדת ומדינה

Israel Religious Action Center

המרכז הרפורמי לדת ומדינה הוא הזרוע הציבורית והמשפטית של התנועה ליהדות מתקדמת (התנועה הרפורמית) בארץ ובעולם. המרכז פועל ל-"תיקון עולם" בישראל ברוח היהדות המתקדמת, בדגש על נושאי דת ומדינה, ועל מאבק בגילויי גזענות וקנאות דתית, ואפליה הקשורה בהם. המרכז נאבק למען חופש דת ומצפון, שוויון לכל, פלורליזם, סובלנות, הומניזם וצדק חברתי וחלוקתי. המרכז רואה לנגד עיניו מדינה מתוקנת אשר תקיים הפרדה מוסדית בין דת ומדינה, מדינה בה כל אדם יוכל לבחור בחופשיות בין הזרמים הדתיים השונים ולא יופלה בשל בחירתו בזרם זה או אחר. מאז הקמתו של המרכז בשנת 87', הוא פועל בזירה הציבורית והמשפטית כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות, קהילות התנועה ליהדות מתקדמת והציבור הרחב כדי לממש את שליחותו לשינוי חברתי בישראל.

חזון ומטרות

חזון המרכז הרפורמי לדת ומדינה
המרכז הרפורמי לדת ומדינה שואף לתרום לעיצוב זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח ערכי התנועה ליהדות מתקדמת (רפורמית) בישראל. לפיכך, רואה המרכז הרפורמי לדת ומדינהאת ייעודו בקידום הפלורליזם הדתי, שוויון ערך האדם, הצדק החברתי והסובלנות הדתית במדינת ישראל, ובחיזוק מעמדה הציבורי של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל. במטרה להוציא מטרות אלה מן הכוח אל הפועל, פונה המרכז הרפורמי לדת ומדינה לפעילות משפטית, ציבורית שדלנית, וההסברתית, הן עצמאית והן תוך שיתוף פעולה עם ארגונים עמיתים, בנושאי דת ומדינה, זכויות אדם ואזרח וצדק חברתי.

מטרות המרכז הרפורמי לדת ומדינה:

לפעול לקידום ערכי השוויון, חופש הדת והצדק החברתי, ולמיגור תופעות של גזענות ואפליה בין מגזרים בחברה הישראלית.

לפעול למען הפרדה מוסדית בין דת ומדינה במדינת ישראל.

להציב את נושאי הדת והמדינה, חופש הדת והמצפון, זכויות האדם והאזרח והצדק החברתי במרכז סדר היום של החברה הישראלית, ולקדם חקיקה מתאימה בתחומים אלה.

לפעול למען נישואין אזרחיים בישראל.

לפעול לקידום מעמדה של היהדות המתקדמת בקרב קהלים של מקבלי החלטות ובקרב הציבור הרחב, להגן על זכויותיה ולמנוע את ההפליה לרעה של התנועה, של מוסדותיה ושל קהילותיה.

לסייע ליחידים, לקהילות ולמוסדות בסוגיות הקשורות ליחסי דת ומדינה, עלייה וקליטה, ומעמד אישי.

להיאבק למען שוויון בין כל אולפנות הגיור וזכות הבחירה החופשית בניהן ללא אפליה בזכויות המוקנות בין גיור לגיור.

לסייע ליחידים, למשפחות ולקהילות בדרך שתקדם שוויון אזרחי וצדק חלוקתי.

להגביר את מודעותם של חברי התנועה ליהדות מתקדמת לנושאי דת ומדינה, זכויות אדם ואזרח והצדק החברתי, ורתימתם לפעילות פרטנית, קהילתית ותנועתית בנושאים אלה.

לקדם את שיתוף הפעולה בין קהילות השייכות לזרמים שונים ביהדות בתחום הצדק החברתי וזכויות אדם ואזרח.

עודכן בתאריך 23.6.2021


שפות:
עברית אנגלית רוסית אמהרית
טלפון:
02-6203323
פקס:
02-625-6260
כתובת:
רחוב המלך דוד 13, ירושלים.ת.ד. 31936, ירושלים 91319
אימייל:
irac@irac.org
אתר אינטרנט:

 

למעלה