נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

התנועה לזכויות מאומצים

Adopted Rights Movement

התנועה לזכויות מאומצים קמה ב-2016 מתוך הכרה בצורך בקיומו של גוף שיפעל למען אנשים שאומצו כשהיו קטינים. מטרת העל של העמותה היא להביא לשינוי אמיתי ומשמעותי בדימוי ובמעמד הציבורי והחוקי של בוגרים שאומצו, תוך הכרה בהשפעה ארוכת הטווח של פעילותה והישגיה על אלה שאומצו ועדיין לא בגרו.
 
העמותה פועלת על בסיס האמונה כי האקט המשפטי של אימוץ קטינים אין בו כדי לבטל או לשלול את זכויותיהם הבסיסיות של אלה שאומצו לזהות, כבוד וחירות, חופש ביטוי וקניין כפי שהן באות לידי ביטוי באמנת זכויות הילד של האו"ם ובחוקי היסוד של מדינת ישראל. זכויות יסוד המוקנות לכל ילד, אדם ואזרח מיום היוולדו.
 
מטרות העמותה וזירות הפעילות
מטרות העמותה מתמקדות בשלושה תחומים עיקריים:
 
 1. קידום חקיקה
  העמותה פועלת ותפעל לייזום וקידום חקיקה בתחומים הנוגעים לזכויותיהם של בוגרים שאומצו ובכלל זה הזכות לזהות, למידע רפואי גנטי ולחופש בחירה וביטוי.
  עוד לפני הקמתה הרשמית של העמותה פעלו מייסדיה להנעת תהליך שיביא לשינוי משמעותי בסעיף 34 לחוק האימוץ הנוגע לאיסור גילוי ופרסום זהותם של אלה שאומצו. סעיף המונע במהותו את קיומו של שיח ציבורי חפשי וגלוי בנושא האימוץ ופוגע פגיעה גסה בחופש הביטוי של כל הנוגעים בדבר ובעיקר של הבוגרים שאומצו. 
 2. הגברת מודעות ואגירת ידע בתחום האימוץ
  העמותה פועלת ותפעל על מנת להגביר את המודעות, של הבוגרים שאומצו לזכויותיהם, כאשר מטרה זו תושג על ידי קיום ימי עיון, כנסים, הרצאות וסרטונים.
  בנוסף, תפעל העמותה ליצירת "מאגר ידע" נרחב בסוגיות שונות רלוונטיות לאימוץ, תוך שימת דגש על סוגיות רלוונטיות למאומצים וזאת במטרה להנגיש את הידע הרב מכל רחבי העולם לחברי קהילת האימוץ, לעוסקים במלאכה ולנבחרי ציבור.
  במקביל תפעל העמותה לנפץ דעות קדומות ואמנות טפלות בתחום האימוץ בכדי לאפשר שיח ציבורי מושכל ומחכים.
  ביסוס קהילת המאומצים בישראלהעמותה תפעל על מנת להוות בית חם וכתובת לסיוע לבוגרים שאומצו. מטרה זו תושג על ידי קיום מפגשים חברתיים, קבוצות רשת ופעילות סיוע ככל הניתן במימוש זכויות למול המוסדות או בכל זירה אחרת בה יידרש סיוע.

קהל היעד:
אנשים מאומצים וכל המעוניין
שפות:
עברית, אנגלית
אתר אינטרנט:

 

למעלה