נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

מהמרים אנונימיים - ירושלים

Gamblers Anonymous - Jerusalem

קבוצה הפועלת בגישת 12 הצעדים.

למידע על פעילות הקבוצה ניתן לפנות ליחידה לעזרה עצמית של עיריית ירושלים. כתובת המייל: myshir@jerusalem.muni.il


טלפון:
02-5468901; 02-5468902
כתובת:
היחידה העירונית לעזרה עצמית, רח' בר כוכבא 66, גבעה הצרפתית, ירושלים
אימייל:
myshir@jerusalem.muni.il

 

למעלה