נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

משרד הבריאות - נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

Ministry of Health - Public Complaints Commission for National Health Insurance Law

מבוטחים הסבורים כי זכויותיהם על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי קופחו, רשאים לפנות לכל אחד מהגופים האלה:

הממונה על פניות הציבור בקופת החולים

הממונה על פניות הציבור במוסד הרפואי שבקשר אליו הוגשה התלונה

נציב הקבילות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי - הסבר מורחב בהמשך

בית הדין האזורי לעבודה

חשוב: במקרה בו מבוטח סבור שזכויותיו נפגעו רצוי לפנות תחילה לממונה על פניות הציבור בקופת חולים או במוסד הרפואי הקשור לנושא התלונה.

​הגשת קבילה (תלונה)
על פי סעיף 45 לחוק, כל תושב מדינת ישראל רשאי להגיש תלונה נגד קופת חולים, נותן שירותים שלה, עובד מעובדיה או כל מי שפועל מטעמה, בכל הקשור למילוי תפקידיהם לפי החוק. התלונה תוגש בכתב לנציבות קבילות הציבור. מידע להגשת קבילה

מעבר בין קופות החולים
רישום לקופת חולים או מעבר לקופת חולים אחרת מתבצע בסניפי רשות הדואר וכן באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. מעברים מתאפשרים בשישה מועדים קבועים בשנה. מי שרואה עצמו נפגע בקשר לרישומו או לרישום ילדו בקופת חולים, רשאי להגיש בקשה לביטול מעבר או להקדמתו. הבקשה תוגש בכתב לנציבות קבילות הציבור. מידע על מעבר בין קופות החולים

החזר כספי עבור שירותי בריאות לאדם שהוכר רטרואקטיבית כתושב
מי שרכש שירות רפואי בתקופה בה לא היה חבר בקופת חולים, ופנה למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבלת אישור כי הוא תושב, רשאי להגיש בקשה לצורך בדיקת זכאותו להחזר. מידע על החזר כספי עבור שירותי בריאות.

עודכן בתאריך 20.6.2021


אנשי הקשר:
צוות המשרד
קהל היעד:
כל אזרח ותושב
שפות:
עברית ערבית אמהרית רוסית צרפתית
ימי הפעילות:
א'-ה', 16:00-08:00
טלפון:
5400* , 08-624-1010
פקס:
02-565-5981
כתובת:
רחוב ירמיהו 39, ירושלים מיקוד: 9101002, ת"ד: 1176
אימייל:
kvilot@moh.health.gov.il

 

למעלה