נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

Ministry of Labor, Social Affairs, and Social Services

פניות הציבור 

פניות ותלונות של אזרחים בנוגע לשירות הניתן על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או על ידי גורמים הנמצאים בפיקוחו או בנוגע למדיניות שירותי הרווחה, מטופלות על ידי המחלקה לפניות הציבור.

על מנת שנוכל לטפל בפניות באופן יעיל, נא הקפידו לצרף לפנייה את הפרטים הבאים:

פרטים האישיים: שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת זהות מלא.

כתובת מלאה כולל מיקוד.

כתובת דואר אלקטרוני.

תיאור תמציתי של הפנייה.


שימו לב:

אין לפנות בעניינים התלויים ועומדים בערכאה שיפוטית או בעניינים שהוכרעו בהליך משפטי.

פניות בנושא ביטוח לאומי יש לפנות ישירות למוסד לביטוח לאומי.

עודכן בתאריך 20.6.2021


טלפון:
118; 077-9208560; 02-6752518
פקס:
02-5085590
כתובת:
קפלן 2, ת.ד.915. ירושלים. 9100801.
אימייל:
pniot@molsa.gov.il

 

למעלה