נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

שיטת ימימה

Yemima Approach

קבוצת תמיכה הפועלת על פי שיטתה של ימימה. 

פרטים על ימי ושעות פגישת הקבוצה ניתן לקבל במרכז לעזרה עצמית בירושלים. Kela@jerusalem.muni.il 


טלפון:
02-500-0848

 

למעלה