נגישות
גודל פונט
ניגודיות בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס נגישות

שאלות נפוצות

מהי עזרה עצמית והדדית?
מהי קבוצה/ארגון לעזרה עצמית והדדית?
מהם יתרונות השימוש בעזרה עצמית והדדית ככלי להתמודדות?
מהי קבוצת תמיכה?
כיצד מקימים קבוצה לעזרה עצמית?
מה צריך לדעת לפני שמתחילים ?
כיצד מאתרים משתתפים בקבוצה?
מהו מספר המשתתפים המינימליים להקמת קבוצת תמיכה?
שיחת ההיכרות
התנהלות פגישות
שמירה על סודיות
הצגת המנחה והמשתתפים
סבב היכרות ראשוני
הזמנת מרצה אורח או מספר מרצים
הזדהות והבנה
קבלה הדדית והימנעות משיפוטיות
קבלת מידע מדוייק
הקטנת התלות בשירותים טיפוליים
הזמנת המשתתפים
קביעת סדר יום המפגש
שעת ומשך הפגישה
רשימת משתתפים וחומר כתוב
ועדה מארגנת
כיסוי הוצאות
מקום הפגישה
הנחיית הקבוצה
למעלה