נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

צעדים ראשונים

שרה קרניאל הייתה שותפה למרתה רמון בפיתוח ובעיצוב כלי העבודה ליישום גישת העזרה העצמית, עסקה בבנייה והעברה של השתלמויות וסדנאות וליוותה את תהליך הקמתם של קבוצות וארגונים בשנים הראשונות להקמת המרכז ב-1986. לאחר פרישתה, המרכז, לימים עמותת "עצה", המשיך להשתמש בכלים אלה.

להלן חוברות הדרכה להתארגניות לעזרה עצמית:

למעלה