נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

אודות עזרה עצמית בישראל

עזרה עצמית הינה גישה אשר מעודדת אזרחים לקחת אחריות לגורלם ולפעול עם אחרים הנמצאים במצב דומה לפעול לשיפור באיכות חייהם, לעזור אחד לשני להתמודד, להתחזק ולקדם זכויות.  

מ- 1986 עד 2015 פעל מרכז שליווה הקמתן של התארגנויות אלה. 

במאגר הממוחשב ניתן לאתר ארגונים וקבוצות אלה בטווח רחב של נושאים חברתיים. 

הרקע לקידום נושא העזרה העצמית בישראל 

מאז תחילת שנות השמונים של המאה הקודמת, ארגון הבריאות העולמי WHO מעודד את הקמתן של התארגנויות לעזרה עצמית. תמיכתם של אנשי מקצוע וקובעי מדיניות ברחבי העולם בהתארגנויות לעזרה עצמית נובעת מהתפיסה שבהשקעה של משאבים מצומצמים יחסית, התארגנויות אלה משלימות את מערכות הרווחה והבריאות, מספקות סוגים שונים של מענים שמערכות השירותים הממלכתיים אינם מסוגלים לספק, כמו תמיכה הדדית, אוזן קשבת, קו חם המופעל על ידי אחרים במצבם. בנוסף לכך התארגנויות לעזרה עצמית פועלות להרחבת המודעות לבעיות חברתיות וחוקיות שונות ומגייסות משאבים כספיים ואנושיים חדשים נרחבים שמושקעים בשיפור מצבם של חבריהן.

בשנת 1986, בתמיכת ג'וינט ישראל, משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות, הוקם המרכז הישראלי לעזרה עצמית על ידי מרתה רמון. בהמשך סייעה בהפעלתו ליגת נשים למען ישראל.

בשנת 2003, עם סגירת ליגת נשים למען ישראל הפך המרכז מפרויקט שפעל בחסות ארגון לנ"י לעמותה עצמאית – עמותת "עצה". העמותה נוסדה על ידי מיכל (מרל) גוטמן.

המרכז הישראלי לעזרה עצמית והדדית לימים "עצה" - ליווה,הטמיע וקידם תהליכי התארגנות של פרטים, קבוצות וארגונים יוזמים, להקלה על ההתמודדות עם בעיות משותפות ולשיפור איכות חייהם. 

עמותת עצה נסגרה ב- 2015.

החזון של עזרה עצמית בישראל

 • להעלות את המודעות הציבורית לפוטנציאל הקיים בעזרה עצמית ככלי להתמודדות עם קשיים ומצבים חריגים.
 • לספק מידע עדכני ומדויק לציבור בנוגע לקבוצות וארגונים לעזרה עצמית הקיימים בארץ.
 • ליזום פרויקטים מיוחדים המותאמים לצרכים של מגזרים שונים באוכלוסייה, כדי להניעם לקחת אחריות וליזום התארגנויות אזרחיות.
 • ליזום הקמה ופיתוח של יחידות לעזרה עצמית ברשויות מקומיות ברחבי הארץ.

השירותים אשר פעלו בעבר במרכז:

 • ייעוץ ארגוני ליזמים, ארגונים ולאנשי מקצוע בכל הנוגע להקמת קבוצה וקידומה.
 • קורסים, סדנאות והדרכה ליזמים בעלי בעיה, לארגונים ולאנשי מקצוע בנושאים של הפעלת קבוצת תמיכה, הקמה והפעלה של קו פתוח, מעבר מקבוצה מונחית לקבוצה עצמאית, הטמעת הגישה בשירותים מקצועיים.
 • ליווי, הקמה והפעלה של יחידה לעזרה עצמית ברשויות מקומיות.
 • מתן מידע על קבוצות וארגונים קיימים בארץ ובעולם.
 • הפעלת מאגר מידע מעודכן ברשת על ארגונים וקבוצות. בתחילה פורסם המידע כמדריך מודפס. בהמשך הועלה לאינטרנט והינו זמין לציבור עד היום.
 • הכשרת יזמים, מפעילי קבוצות, מנהיגים ומתנדבים.
 • שירותי "חממה" לקבוצות וארגונים בתחילת דרכם.
 • פעולות הסברה לקידום והטמעת גישת העזרה העצמית בציבור הרחב, בקרב אנשי מקצוע ומקבלי ההחלטות.
 • כתיבה והפצה של חומרי הדרכה מקצועיים בנושאי עזרה עצמית ויישום הגישה – הוצאו לאור מדריכים מקצועיים שונים בנושאי עזרה עצמית. אלו מיועדים ליזמים, לפעילים ולאנשי מקצוע. לדוגמא: איך מקימים קבוצה לעזרה עצמית; ידע מתוך ניסיון בגישת העזרה העצמית; מעבר מקבוצה מונחית לקבוצה עצמאית; הקמה והפעלה של קו פתוח; מרכז ארצי וסניפים בהתארגנות לעזרה עצמית.
 • ספריה – כללה ספרות מקצועית בנושא עזרה עצמית בישראל ובעולם; פרסומים של ארגונים וקבוצות בארץ; חומרי הדרכה; עזרים אודיו ויזואלים; קטלוגים המאפשרים לאתר ארגונים בעולם – National Organization of Rare Diseases – Nord.
 • ארגון כנסים ארציים בנושא עזרה עצמית לכלל הציבור, הדיוטות ואנשי מקצוע

השירותים ניתנו לכלל האוכלוסייה. ופעילות להטמעת גישת העזרה העצמית נעשתה במסגרות מקצועיות, בארגוני התנדבות ובקרב הציבור הרחב.

כדי להנגיש את השימוש בגישה פעלה "עצה" בשיתוף עם משרד העבודה והרווחה להקמת מרכזים מקומיים ואזוריים בערים נוספות שיעודדו וילוו פעילות עזרה הדדית מקומית: בחיפה, בבאר שבע, בנצרת, ברמת גן ובירושלים. 

למעלה