נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

אומנה בישראל - עוגן למשפחות האומנה

Omna in Israel - Ogen for Foster Families

"עוגן למשפחות האומנה“ הינה עמותה רשומה שהוקמה בכדי לשים את הצרכים של משפחות האומנה בקדמת הפעילות הציבורית. לתת מיקוד ראוי למשפחות האמנה בישראל ולהציע שירות נוסף ומשלים למשפחות.  הארגון הוא עצמאי ובלתי תלוי.

הורי אומנה הגדירו את הצורך העיקרי שלהן בשותפות, המשפחות מודעות לכך שילדים ובמיוחד ילדי אומנה זקוקים ליציבות ומסגרת משפחתית ברורה.
הוריה האומנה מחפשים תמיד את האדם שמסוגל להבין את הדרך, את ההתמודדות הייחודית שלהם
במסע האומנה.

מטרות העמותה כפי שהוגדרו ע"י וועד העמותה:
- ביסוס המעמד המשפטי של העמותה
- ביסוס מעמדם של הורי האומנה כבעלי משמעות ומעמד בתהליכים הקשורים לאומנה
- פיתוח, ייזום ומתן מענים לצרכים הייחודיים של משפחות אומנה
- קידום שיח ציבורי בכל הקשור במשפחות האומנה
 

אתר אינטרנט: www.ogen.info 

עודכן ביום 17.5.2020


אנשי הקשר:
תמר אייל
טלפון:
052-2944766
כתובת:
דקל הדום 11/46, חדרה.
פייסבוק:

 

למעלה