נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

רופאים לזכויות אדם

Physicians for Human Rights - Israel (PHR Israel)

העמותה היא לא ממשלתית וללא כוונות רווח ורואה בכיבוש מקור וסיבה להפרת זכויות אדם. העמותה נאבקת למען זכויות אדם בכלל והזכות לבריאות בפרט, בישראל ובשטחים הכבושים.

רופאים לזכויות אדם מאמינה כי לכל אדם הזכות לבריאות, וכי היא בסיס למימושן של זכויות אדם אחרות ונגזרת מהן, מאמינה כי חובתה של מדינת ישראל ליישם זכות זו באופן שוויוני כלפי כלל האוכלוסיות והפרטים תחת שליטתה: הפלסטינים בשטחים הכבושים, תושבי ישראל המבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי, הבדואים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, אסירים ועצירים, מהגרי עבודה, חסרי מעמד אזרחי, פליטים ומבקשי מקלט.

פעילות העמותה מתמקדת בזכות לבריאות במובנה הרחב תוך הכללת גורמים מקדימים המגדירים בריאות כגון: חופש תנועה, מים נקיים, תנאי תברואה מודרניים, תזונה נאותה, דיור נאות, אפשרות לחינוך ולהשכלה, אפשרות לתעסוקה, אי אלימות ועוד. תפיסה זו של הזכות לבריאות, מוצאת ביטוי בהערה 14 לזכות לבריאות, שפרסמה וועדת האו"ם לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות.

ברוח זו פועלים רופאים לזכויות אדם לקידום חברה המבוססת על ערכים של זכויות אדם, סולידאריות, צדק חברתי, שוויון ועזרה הדדית, בקרב אוכלוסיות שונות תחת אחריות מדינת ישראל:
בקרב הבדואים בכפרים הלא מוכרים בנגב.
בקרב אסירים ועצירים הכלואים בישראל.
בקרב מהגרי עבודה ופליטים בישראל.
בקרב תושבי השטחים הכבושים.
בקרב תושבי ישראל.

למידע בנוגע למרפאה לפנות לאחראית תפעול המרפאה , ענת: anat.a@phr.org.il

עודכן בתאריך 20.6.2021


קהל היעד:
תושבי ישראל, תושבי השטחים הכבושים, עובדים זרים ובני משפחותיהם, אסירים ועצירים, סיוע לכפרים בדואים לא מוכרים ואוכלוסיות מקופחות שברשותן ביטוח בריאות
שפות:
עברית אנגלית ערבית
ימי הפעילות:
נא לבדוק באתר הארגון.
טלפון:
03-5133100
פקס:
03-687-3029, משרד.
כתובת:
רח' דרור 9, יפו-תל אביב, מיקוד 6813509
אימייל:
mail@phr.org.il 
אתר אינטרנט:

 

למעלה